Walker 7080 Zintegrowany System Czujników


System Walker 7080 jest zintegrowanym zestawem czujników prędkości po wodzie, warunków pogodowych oraz prędkości oraz kierunku wiatru.

Cechy systemu:

  • szeroki wybór dostępnych czujników
  • wyświetlacz cyfrowy DIN 43700 – 144x 144 dla prędkości względem wody oraz przebytego dystansu
  • wyświetlacz cyfrowy DIN 43700 – 144x 144 dla prędkości wiatru oraz analogowa wersja dla kierunku wiatru
  • opcja wyświetlania wiatru rzeczywistego i względnego w zależności od podłączenia odpowiednich danych do jednostki centralnej
  • trzy metody kalibracji
  • opcja stacji pogodowej

Copyright © 2019 ESCORT Sp. z o.o.. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Escort Sp. z o.o. ul. gen Dezyderego Chłapowskiego 8; 70-103 Szczecin Poland; tel. +48 914310400
pl_PLPL