Pojazd podwodny SAAB ROV FALCON


Przy wykorzystaniu pojazdu podwodnego ROV świadczymy usługi z zakresu:

  • podwodnego monitoringu, poszukiwania obiektów, czyszczenia przetworników bez dokowania.
  • oceny stanu: konstrukcji hydrotechnicznych, podwodnej infrastruktury portowej, kadłubów okrętowych, filarów mostowych.

Unikatowe wyposażenie pojazdu ROV:

  • sonar skanujący,
  • kamera optyczna,
  • narzędzie mechaniczne do prac podwodnych.

Urządzenie wspomaga niebezpieczną pracę nurka!


Copyright © 2019 ESCORT Sp. z o.o.. Alle rechte vorbehalten.
Escort Sp. z o.o. ul. gen Dezyderego Chłapowskiego 8; 70-103 Stettin Polen; tel. +48 914310400
de_DEDE