Skip to main content

BADANIA OBIEKTÓW I BUDOWLI HYDROTECHNICZNYCH

BADANIA STANU TECHNICZNEGO PODPÓR MOSTOWYCH I ICH OTOCZENIA

Przedstawienie obrazu części nawodnej i podwodnej z wyraźnym ukazaniem kształtu dna pod mostem, oprócz niezastąpionej informacji hydrotechnicznej stanowi również doskonały sposób na zaprezentowanie zabytkowych obiektów mostowych.

Ukazanie kształtu ścianki podpory oraz fundamentu, a także  ukształtowania dna tuż przy samej podporze stanowią niezastąpione źródło informacji, zwłaszcza tam, gdzie brakuje dokumentacji projektowej.

 

 

BADANIA STANU TECHNICZNEGO NABRZEŻY

Ścianki nabrzeży portowych sprawdzane są cyklicznie w ramach okresowych przeglądów budowli morskich. Wykorzystanie sonaru MS1000 jako pomoc w lokalizacji miejsc uszkodzeń to cenne źródło informacji zarówno dla zarządców nabrzeży, jak i dla nurków dokonujących szczegółowego ich sprawdzenia. Nasze badania stanowią niezastąpioną dokumentację podczas planowania podwodnych prac naprawczych, ponieważ wszelkie nieprawidłowości są doskonale widoczne na obrazach sonarowych.

pl_PLPL