Skip to main content

POMIARY BATYMETRYCZNE

Oferujemy wykonywanie sondaży batymetrycznych akwenów morskich i śródlądowych wykorzystując wysokiej klasy echosondę hydrograficzną do pomiarów głębokości oraz niezawodny sonar do zobrazowania wszelkich obiektów zalegających na dnie. Efektem końcowym naszych prac są plany sondażowe oraz sprawozdania z sonarowego badania dna.

Wykonujemy badania:

  • na potrzeby okresowych przeglądów morskich budowli hydrotechnicznych,
  • przed, w trakcie oraz po przeprowadzeniu prac pogłębiarskich,
  • przed posadowieniem konstrukcji przybrzeżnych oraz budowli portowych.

Zapewniamy wykonywanie pomiarów zgodnie z wymaganiami IHO S-44 wraz z autoryzacją odpowiednich urzędów.

pl_PLPL