Skip to main content

Kontakt  • Firma jest zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
    pod numerem 0000028490

    Numer NIP 852-10-01-638

    Kapitał zakładowy 50400,- zł

    mBank S.A. 70 1140 1137 0000 3406 2000 1001

pl_PLPL