Skip to main content

MONITORING PRAC PODWODNYCH

 

Usługi sonarowe akustyczną kamerą wysokiej rozdzielczości ARIS

Sonar ARIS umożliwia uzyskanie obrazu akustycznego analogicznego do obrazu z kamery optycznej. Uzyskany obraz akustyczny pokazuje kształt, rozmiary i ruch obiektu w warunkach braku widoczności w wodzie. Obraz jest prezentowany na ekranie komputera w czasie rzeczywistym oraz jednocześnie rejestrowany w celu późniejszego odtwarzania na dowolnym komputerze. 

• Jakość prezentacji zbliżona do obrazu z podwodnej kamery video.
• Zastępuje systemy optyczne nieskuteczne przy braku widoczności w mętnej wodzie.
• Ostrość obrazu w zakresie do ponad 30 metrów.

Rodzaje usług:

• Poszukiwanie i lokalizacji obiektów podwodnych w warunkach braku widoczności w wodzie;
• Ocena stanu technicznego urządzeń hydrotechnicznych przy braku widoczności w wodzie;
• Obserwacja obiektów będących w ruchu niezależnie od stanu przejrzystości wody;
• Monitorowanie migracji ryb w przepławkach;
• Inspekcja kadłubów okrętów i miejsc postojowych w części podwodnej w mętnej wodzie;
• Poszukiwanie ofiar utonięć na akwenach z mętną wodą;
• Poszukiwanie zatopionych przedmiotów w mętnej wodzie;
• Ocena skuteczności barier elektrycznych instalowanych przy zaporach elektrowni wodnych;
• Monitorowanie dynamiki cząstek w wodzie;
• Analizowanie środowiska i typów dna;
• Zbieranie i odtwarzanie materiałów dowodowych w kryminalistyce;

Niektóre zastosowania sonaru ARIS

INSPEKCJA KONSTRUKCJI PODWODNYCH


ARIS może być montowany na zdalnie sterowanych pojazdach podwodnych (ROV), na autonomicznych pojazdach podwodnych (AUV), na burtach łodzi, może być także trzymany w ręku płetwonurka. Obrazy o jakości zbliżonej do uzyskiwanych z kamer video pozwalają na szczegółową inspekcję struktur podwodnych. Sonar jest używany do kontroli i sterowania w mętnej wodzie pozwalając na kontynuowanie prac podwodnych wówczas, gdy z kamery video nie jest możliwe uzyskanie jakiegokolwiek obrazu.

ZARZĄDZANIE RYBACTWEM
Zliczanie: ARIS pracuje w rzekach, jeziorach, potokach skalnych o mocno zróżnicowanym dnie gdzie inne metody pomiarów akustycznych okazały się nieefektywne. W ogólnym przypadku ARIS jest umieszczany przy brzegu, skierowany jest prostopadle do przepływu wody. Ryby są prezentowane oraz opcjonalnie zliczane i sortowane gdy przepływają w polu widzenia sonaru. Jeśli ważne jest określanie ilości ryb w danym rejonie, algorytm próbkowania w sonarze ARIS można zastąpić poprzez okresowe zliczanie ilości ryb o specyficznych rozmiarach. Zachowywanie się ryb: Obrazy o jakości zbliżonej do uzyskiwanych z kamer video pozwalają na obserwację zachowywania się ryb w nocy w mętnej wodzie w pobliżu naturalnych struktur dna lub w pobliżu podwodnych konstrukcji takich jak dopływy do turbin wodnych, osłon zabezpieczających dla ryb czy wlotów do włoków i sieci rybackich.

WYKRYWANIE PRZEPŁYWÓW I PRZECIEKÓW


ARIS jest zdolny do wykrycia kropel ropy lub pęcherzyków gazu powstających w wodzie. Jest to przydatne podczas inspekcji rurociągów. ARIS jest w stanie wykryć małe cząstki (o rozmiarach 1mm) w odległości do 3 metrów, może także wykryć dynamiczny przepływ wokół badanych obiektów.

OCENA STRUKTURY DNA


Użytkownik z łatwością może odróżnić dno skaliste od dna piaszczystego, określić rozmiary skał oraz gęstość, określić rozmiary roślinności oraz gęstość, rozpoznać szczegóły takie jak istnienie piaszczystych fal na dnie oraz ich rozmiary.

POSZUKIWANIA I DOKUMENTOWANIE
ARIS może być wykorzystany przy poszukiwaniu zaginionych osób, wyrzuconych przedmiotów jak również do badania podwodnych struktur. Jeśli obszar przeszukiwań jest nieduży, ARIS może być wykorzystany zarówno do wstępnego przeszukiwania (w trybie niskiej częstotliwości) jak i do końcowej identyfikacji i wydobycia (w trybie wysokiej częstotliwości). Jeśli obszar przeszukiwania jest duży, najpierw jest on przeszukiwany przy pomocy bocznego sonaru skanującego. Boczny sonar skanujący generuje mapę z jasnymi punktami określającymi gdzie znajdują się silne echa akustyczne. Operatorzy według tych ech nadając priorytet zlokalizowanym celom, wysyłają pojazd ROV, AUV lub płetwonurka z sonarem ARIS w celu identyfikacji czy jest to cel fałszywy, czy też obiekt będący przedmiotem zainteresowania.

INSPEKCJA KADŁUBÓW I MIEJSC CUMOWANIA
ARIS montowany na pojazdach podwodnych lub w ręku płetwonurka jest wykorzystywany do badania stanu kadłubów statków lub rejonów ich cumowania. Wersja dla płetwonurka jest wyposażona w specjalny monitor o rozdzielczości jak w SVGA. Uzyskiwane obrazy w mętnej wodzie pozwalają na inspekcję kadłubów oraz miejsc cumowania pod względem uszkodzeń, wygięć, kontrabandy, bomb czy innych materiałów wybuchowych. Bez tej technologii płetwonurek byłby zmuszony do badania takich miejsc poprzez dotyk. Szansa zidentyfikowania obiektu z pewnego dystansu zapewnia nurkom większe bezpieczeństwo.

NADZÓR PODWODNY
ARIS jest bardzo przydatny jako element portowego systemu nadzoru i ostrzegania o zagrożeniu. Duży sonar niskiej częstotliwości przeszukuje duże akweny wodne i ostrzega operatora o zbliżających się obiektach mogących stanowić potencjalne zagrożenie. Operator kieruje w tak zlokalizowany rejon łódź patrolową wyposażoną w sonar ARIS aby zidentyfikować czy celem jest płetwonurek, czy pojazd podwodny, czy zwierze morskie, czy też rodzaj zanieczyszczeń. ARIS może także być wykorzystywany do monitorowania miejsc podwodnych wymagających wysokiego stopnia bezpieczeństwa, podobnie jak kamera video w systemach nadzoru na lądzie.

PODWODNA KAMERA ULTRADŹWIĘKOWA
ARIS może być umieszczony na pojeździe ROV aby wspomagać operatora w nawigacji i w sterowaniu pojazdem w takich warunkach środowiskowych, gdzie systemy optyczne są nieskuteczne. ARIS może być umieszczony z przodu pojazdu ROV jako sonar wykrywający wystające przeszkody przed pojazdem wypełniając w ten sposób lukę nie pokrywaną przez lewy i prawy sonary boczne. wystające przeszkody przed pojazdem wypełniając w ten sposób lukę nie pokrywaną przez lewy i prawy sonary boczne.

pl_PLPL