Skip to main content

Autoryzacje

Firma ESCORT posiada Certyfikat Systemu Jakości ISO-9001:2015 uzupełniony o wymagania NATO dotyczące procesów rządowego zapewniania jakości GQA w dostawach, projektowaniu, pracach rozwojowych i produkcji zgodnie z wymaganiami AQAP 2110:2016. Posiadamy oficjalny numer dostawcy NATO: NCAGE: 3007H. Przyznano nam również koncesję wydaną przez MSWiA na obrót wyrobami o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym. Posiadamy świadectwo uznania Polskiego Rejestru Statków w zakresie projektowania, pomiarów, uruchamiania i napraw. 
 
ESCORT Sp. z o.o. wpisana jest do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych pod numerem 11 502. Posiadamy również wiele certyfikatów producentów sprzętu i oprogramowania z całego świata. Firma wprowadziła program zgodności z przepisami antykorupcyjnymi.
 
Najważniejsze z naszych certyfikatów to:
de_DEDE