Skip to main content

Pomiary magnetometryczne


Wykonujemy pomiary z wykorzystaniem magnetometru w celu lokalizacji obiektów ferromagnetycznych w dnie. Prace mają na celu wsparcie prac hydrotechnicznych oraz archeologicznych. W wyniku pomiarów, na podstawie pomiaru i analizy anomalii pola magnetycznego, jesteśmy w stanie podać położenie geograficzne obiektu oraz oszacować jego wagę i zakładaną głębokość zalegania w dnie. Do prac wykorzystujemy magnetometr Geometrics G-882.

pl_PLPL