Skip to main content

Elektronika w hydrografii

W ofercie urządzeń elektronicznych, znajdujących zastosowanie w hydrografii, znajdą Państwo między innymi urządzenia do badania i pomiarów batymetrycznych akwenów i dróg wodnych dla celów żeglugi, urządzenia do przeglądów obiektów podwodnych i budowli hydrotechnicznych, a także te służące ocenie kształtu i struktury dna oraz lokalizacji i identyfikacji zatopionych obiektów. Penetrowanie podwodnych obszarów wykonywane jest głównie przy pomocy urządzeń hydroakustycznych. Urządzenia te mogą stanowić część składową większych systemów pomiarowych przetwarzających uzyskane dane w celu sporządzania map batymetrycznych dna.
 
Poniżej szczegółowy wykaz oferowanego sprzętu hydrograficznego. 
 
pl_PLPL