POZYCJONOWANIE PODWODNE

SYSTEM POZYCJONOWANIA PODWODNEGO SPP-1 tzw. GPS PODWODNY

Oferujemy prace polegające na monitorowaniu i pozycjonowaniu podwodnym przy wykorzystaniu Systemu Pozycjonowania Podwodnego SPP1, którego jesteśmy producentem. System pozwala monitorować i pozycjonować pojazd ROV oraz nurka. Pozycja geograficzna może byc wysyłana do zewnętyrznych programów takich jak program MS1000 czy QINSy. Dzięki połączeniu pojazdu ROV, sonaru skanujacego oraz systemu pozycjonowania, jesteśmy w stanie lokalizować obiekty podwodne oraz określać ich pozycję geograficzną. Dokładność okreslania pozycji naszego systemu to ok. 1,5m przy zasięgu do 1 km (między bojami pomiarowymi).

Położenie jest obliczane na podstawie zmierzonych różnic czasu odbioru impulsu sygnału akustycznego jaki wysyła pinger zamontowany na pojeździe podwodnym lub przyczopiony do skafandra nurka. Odbiornikami impulsów sygnału akustycznego są hydrofony na bojach. Układy elektroniczne zamontowane na bajach przesyłają czas odebranego pinga wraz z swoją pozycją do komputera obliczającego na tej podstawie pozycję pingera.

Oprócz pozycji geograficznej, system pozwala na rejestrowanie aktualnej głębokości. Poniższy obraz ukazuje zapis głebokości podczas pracy nurka od momentu zejscia pod wodę do momentu wynurzenia. Nadajnik systemu SPP1 zamocowany był do skafandra nurka. Dzięki temu system pozwalił na ciągłe monitorowanie zarówno pozycji jak
i głębokości na której znajdował się nurek.

Dokładność pomiaru położenia zależy od warunków panujących w akwenie, szczególnie gradientu temperatur wody. Przykładowy rozrzut pozycji nadajnika zmierzony w ciągu 10 minut podczas prób przedstawia poniższy rysunek:


Copyright © 2019 ESCORT Sp. z o.o.. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Escort Sp. z o.o. ul. gen Dezyderego Chłapowskiego 8; 70-103 Szczecin Poland; tel. +48 914310400
pl_PLPL
en_USEN de_DEDE pl_PLPL