Skip to main content

Kontakt


Siedziba główna

ESCORT Sp. z o.o.
ul. gen. Dezyderego Chłapowskiego 8
70-103 Szczecin
tel. +48 91 43 10 400
fax +48 91 48 24 777
e-mail: escort@escort.com.pl
Oddział w Gdańsku

ESCORT Sp. z o.o.
ul. Marynarki Polskiej 80
80-557 Gdańsk
tel. +48 58 34 18 459
fax +48 58 34 18 459
e-mail: gdansk@escort.com.pl

  • Firma jest zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
    pod numerem 0000028490

    Numer NIP 852-10-01-638

    Kapitał zakładowy 50400,- zł

    mBank S.A. 70 1140 1137 0000 3406 2000 1001

pl_PLPL