Fleet

ECHO2 i ECHO3

Statki pomiarowe

Jednostka ECHO2 jest statkiem pomiarowym, wyposażonym w pełni w sprzęt nawigacyjny, hydrograficzny, kamerę akustyczną i pojazdy podwodne ROV. Zaplecze statku pozwala na prowadzenie szkoleń zabierając na pokład 12 osób załogi. Jednostka umożliwia również prowadzenie prac komercyjnych takich jak sondaże batymetryczne, trałowania sonarowe i magnetometryczne, badania i monitoring podwodny, a także wsparcie prac nurkowych.

Jednostka ECHO3 jest statkiem pomiarowym, przeznaczonym na prace śródlądowe. Mobilność łodzi, zapewniona dzięki przyczepie transportowej.

  • sondowanie dna
  • sondowanie dna
  • sondowanie dna
  • sondowanie dna

We invite you to cooperation

Inquiries can be directed to the main address or directly to the relevant departments of the company. Contact details can be found at the link below

Copyright © 2019 ESCORT Sp. z o.o.. All rights reserved.
Escort Limited; gen Dezyderego Chlapowskiego 8 str; 70-103 Szczecin; Poland; phone +48 91 43 10 400
en_USEN