Flota

ECHO2 i ECHO3

Statki pomiarowe

Jednostka ECHO2 jest statkiem pomiarowym, wyposażonym w pełni w sprzęt nawigacyjny, hydrograficzny, kamerę akustyczną i pojazdy podwodne ROV. Zaplecze statku pozwala na prowadzenie szkoleń zabierając na pokład 12 osób załogi. Jednostka umożliwia również prowadzenie prac komercyjnych takich jak sondaże batymetryczne, trałowania sonarowe i magnetometryczne, badania i monitoring podwodny, a także wsparcie prac nurkowych.

Jednostka ECHO3 jest statkiem pomiarowym, przeznaczonym na prace śródlądowe. Mobilność łodzi, zapewniona dzięki przyczepie transportowej.

Zapraszamy do współpracy z nami

Zapytania można kierować na główny adres bądź bezpośrednio do odpowiednich działów firmy. Dane kontaktowe znajdują się pod poniższym linkiem

Copyright © 2019 ESCORT Sp. z o.o.. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Escort Sp. z o.o. ul. gen Dezyderego Chłapowskiego 8; 70-103 Szczecin Poland; tel. +48 914310400
pl_PLPL