Pomiary magnetometryczne


Wykonujemy pomiary z wykorzystaniem magnetometru w celu lokalizacji obiektów ferromagnetycznych w dnie. Prace mają na celu wsparcie prac hydrotechnicznych oraz archeologicznych. W wyniku pomiarów, na podstawie pomiaru i analizy anomalii pola magnetycznego, jesteśmy w stanie podać położenie geograficzne obiektu oraz oszacować jego wagę i zakładaną głębokość zalegania w dnie. Do prac wykorzystujemy magnetometr Geometrics G-882.


Copyright © 2019 ESCORT Sp. z o.o.. All rights reserved.
Escort Limited; gen Dezyderego Chlapowskiego 8 str; 70-103 Szczecin; Poland; phone +48 91 43 10 400
en_USEN