Skip to main content

Analiza jakości wód


Promowane w Polsce przez firmę ESCORT Sp. z o.o. usługi satelitarne firmy EOMAP mogą pomóc instytucjom wodnym w wypełnianiu ich zobowiązań w ramach RDW w zakresie monitorowania wód śródlądowych i przybrzeżnych.

Zarówno agencje rządowe odpowiedzialne za gospodarkę wodną na całym świecie potrzebują dostępu do lokalnych, krajowych lub globalnych informacji i trendów dotyczących jakości wód śródlądowych, jak i przemysł potrzebuje danych do zarządzania kwestiami związanymi z wodą.

W Europie istnieje kilka dyrektyw dotyczących monitorowania wód. Jedną z najważniejszych jest Ramowa Dyrektywa Wodna (RDW), która zobowiązuje państwa członkowskie UE do oceny stanu akwenów wodnych (takich jak jeziora większe niż 0,5 km²) na podstawie analizy szeregu biologicznych, chemicznych i hydromorfologicznych składowych jakości oraz zgłaszanie Komisji Europejskiej statusu każdego akwenu.

Analizy jakości wód śródlądowych

Dostęp do nieskażonej wody pitnej to kluczowe wyzwanie przyszłości, ponieważ rzeki są coraz częściej narażone na zanieczyszczenie wywołane zrzutami ścieków.

Oferowane przez ESCORT Sp. z o.o. usługi monitorowania EOMAP w zakresie oceny jakości wód śródlądowych o wysokiej rozdzielczości są kluczem do lepszego zrozumienia przyczyn zanieczyszczenia rzek.


Zalety:

  • odpowiednia przestrzenno-czasowa rozdzielczość próbkowania dzięki możliwości przetwarzania wielosensorowego,
  • produkty zwalidowane pod kątem zestawu ważnych parametrów, w tym chlorofilu-a,przezroczystości czy temperatury powierzchni,

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Batymetria Satelitarna i Ocena jakości wód przy wykorzystaniu metod satelitarnych:


Firma ESCORT Sp. z o.o. działa jako partner firmy EOMAP w Polsce.
Nasi specjaliści z zakresu hydrografii oraz ochrony środowiska chętnie odpowiedzą na wszelkie pytania.

Zachęcamy do kontaktu.

pl_PLPL