SONAROWE BADANIA DNA

Do zobrazowania przeszkód zalegających na dnie akwenów wodnych używamy sonaru wysokiej rozdzielczości MS1000 firmy Kongsberg Mesotech pracującego w trybie sonaru bocznego i skanującego oraz sonaru holowanego PulSAR firmy Kongsberg Geoacoustics pracującego na zakresie częstotliwości 500-1000 kHz.

W ramach naszych prac oferujemy:

  • badania sonarowe na potrzeby wydania atestu czystości dna przy przeglądach okresowych nabrzeży oraz inny morskich budowli hydrotechnicznych,
  • poszukiwania i lokalizację zaginionych obiektów zalegających na dnie morza,
  • inspekcję dna zbiorników wodnych z wykorzystaniem pojazdu podwodnego wyposażonego w kamerę wideo oraz sonar skanujący.

W ramach naszych prac sporządzamy autoryzowane sprawozdania z sonarowego badania dna.


Copyright © 2019 ESCORT Sp. z o.o.. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Escort Sp. z o.o. ul. gen Dezyderego Chłapowskiego 8; 70-103 Szczecin Poland; tel. +48 914310400
pl_PLPL