POMIARY BATYMETRYCZNE

Oferujemy wykonywanie sondaży batymetrycznych akwenów morskich i śródlądowych wykorzystując wysokiej klasy echosondę hydrograficzną do pomiarów głębokości oraz niezawodny sonar do zobrazowania wszelkich obiektów zalegających na dnie. Efektem końcowym naszych prac są plany sondażowe oraz sprawozdania z sonarowego badania dna.

Wykonujemy badania:

  • na potrzeby okresowych przeglądów morskich budowli hydrotechnicznych,
  • przed, w trakcie oraz po przeprowadzeniu prac pogłębiarskich,
  • przed posadowieniem konstrukcji przybrzeżnych oraz budowli portowych.

Zapewniamy wykonywanie pomiarów zgodnie z wymaganiami IHO S-44 wraz z autoryzacją odpowiednich urzędów.


Copyright © 2019 ESCORT Sp. z o.o.. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Escort Sp. z o.o. ul. gen Dezyderego Chłapowskiego 8; 70-103 Szczecin Poland; tel. +48 914310400
pl_PLPL