Skip to main content

Mapowanie dna morskiego i monitoring siedlisk organizmów wodnych


Monitoring siedlisk wodnych

Obszary płytkiej wody, gdzie światło słoneczne i oddziaływanie fal odgrywają główną rolę w formowaniu się dna morskiego i siedlisk organizmów wodnych, są wrażliwym ekosystemem i narażonym na ingerencje człowieka. Niestety są to jedne z najsłabiej zmapowanych obszarów, ze względu na ograniczone możliwości ich zbadania, a tym samym pokrycia danymi wideo tych rozległych obszarów, zwłaszcza jeśli chodzi o realizowane programy monitoringu.

Rozwiązanie EOMAP umożliwia dostęp do cyfrowych informacji o siedliskach na dnie morskim i przybrzeżnym za pomocą szeregu (rozpiętych w czasie) najnowszych zdjęć satelitarnych. Dzięki rozległej wiedzy na temat przetwarzania danych batymetrycznych dla płytkich wodach możliwe jest wykorzystanie obrazów wraz z informacjami spektralnymi z nagrań satelitarnych do scharakteryzowania dna morskiego na podstawie koloru, tekstury i kształtu.

Korzystając z baz danych i wiedzy doświadczonych ekspertów EOMAP, możliwe jest przekształcenie tych cech w klasy tematyczne, aby móc określić ilościowo charakter dna morskiego i jego zmiany w czasie. Dzięki tym potężnym narzędziom EOMAP dostarcza dane cyfrowe i mapy bazowe agencjom rządowym oraz lokalnym firmom zajmującym się doradztwem i inżynierią środowiskową.

Przykład:
Bazowa mapa bentosu Dubaju, między innymi, jest oparta na naszych metodach EOMAP.

pl_PLPL