Skip to main content

POZYCJONOWANIE PODWODNE

SYSTEM POZYCJONOWANIA PODWODNEGO HSPP tzw. GPS PODWODNY

Oferujemy prace polegające na monitorowaniu i pozycjonowaniu podwodnym przy wykorzystaniu Hydroakustycznego Systemu Pozycjonowania Podwodnego HSPP, którego jesteśmy producentem. System pozwala monitorować i pozycjonować pojazd ROV oraz nurka. Pozycja geograficzna może być wysyłana do zewnętrznych programów takich jak program MS1000 czy QINSy. Dzięki połączeniu pojazdu ROV, sonaru skanującego oraz systemu pozycjonowania, jesteśmy w stanie lokalizować obiekty podwodne oraz określać ich pozycję geograficzną. Dokładność określania pozycji naszego systemu to ok. 1,5 m przy zasięgu do 1 km (między bojami pomiarowymi).

Położenie jest obliczane na podstawie zmierzonych różnic czasu odbioru impulsu sygnału akustycznego jaki wysyła pinger zamontowany na pojeździe podwodnym lub przyczopiony do skafandra nurka. Odbiornikami impulsów sygnału akustycznego są hydrofony na bojach. Układy elektroniczne zamontowane na bajach przesyłają czas odebranego pinga wraz z swoją pozycją do komputera obliczającego na tej podstawie pozycję pingera.

Oprócz pozycji geograficznej, system pozwala na rejestrowanie aktualnej głębokości. Poniższy obraz ukazuje zapis głębokości podczas pracy nurka od momentu zejścia pod wodę do momentu wynurzenia. Nadajnik systemu HSPP zamocowany był do skafandra nurka. Dzięki temu system pozwalał na ciągłe monitorowanie zarówno pozycji jak i głębokości, na której znajdował się nurek.

Dokładność pomiaru położenia zależy od warunków panujących w akwenie, szczególnie gradientu temperatur wody. Przykładowy rozrzut pozycji nadajnika zmierzony w ciągu 10 minut podczas prób przedstawia poniższy rysunek:

pl_PLPL