Cza na staż w firmie ESCORT


 

 

 

W tym roku firma ESCORT Sp. z o.o. przyłączyła się do projektu organizowanego przez Akademię Morską w Szczecinie o nazwie ” Czas na staż”. Oferując studentom Akademii, odbycie 3 miesięcznego stażu.

Więcej na stronie Akademii Morskiej:

https://www.am.szczecin.pl/pl/


Copyright © 2019 ESCORT Sp. z o.o.. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Escort Sp. z o.o. ul. gen Dezyderego Chłapowskiego 8; 70-103 Szczecin Poland; tel. +48 914310400
pl_PLPL