Echosonda badawcza Simrad EK80


Simrad EK80 jest wysoce precyzyjną echosondą naukową i systemem ADCP zaprojektowanym do ilościowego określania i monitorowania podwodnych ekosystemów. Simrad EK80 jest systemem modułowym, zdolnym do obsługi kilku różnych kombinacji transceivera i przetwornika, a wszystko to za pośrednictwem tej samej stacji operatora.

Simrad EK80 jest najnowocześniejszą „high-endową” echosondą naukową z dzieloną wiązką na
rynku naukowym w rybołówstwie. W oparciu o ponad 60 lat badań i rozwoju w ścisłej współpracy
współpracy z wiodącymi naukowcami morskimi, ten szerokopasmowy system echosondy zastąpił
słynnej EK60, która stała się międzynarodowym standardem w ocenie zasobów rybnych.

(A) Górny pasek umożliwia szybki dostęp do kluczowych funkcji i informacji nawigacyjnych.
(B) Pasek odtwarzania umożliwia pobieranie zapisanych plików i sterowanie odtwarzaniem.
(C) Widoki echogramu
(D) Okienka informacyjne dostarczają dodatkowych i szczegółowych danych z prezentacji EK80.
(E) System menu głównego
(F) Menu drugorzędne
(G) Pasek dolny

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

Wysoki zakres dynamiki
Zapis surowych danych
Niski poziom szumów własnych
Wysoka częstotliwość pingów
Wieloczęstotliwościowa aplikacja do identyfikacji gatunków
Jednoczesna transmisja wszystkich częstotliwości
Kilka częstotliwości pokrywających tę samą objętość próbkowania
Szerokopasmowa funkcja  częstotliwości („chirp”) w połączeniu z zaawansowanym przetwarzaniem sygnału daje wyjątkowo dobry stosunek sygnału do szumu i rozdzielczość zakresu
Zdalne sterowanie
Przechowywanie i ponowne ładowanie ustawień osobistych
Interfejs sieciowy do zapisu surowych danych
Funkcja akustycznego dopplerowskiego profilera prądu (ADCP) z EC15-3C
Oprogramowanie bez licencji dla celów odtwarzania

TYPOWE ZASTOSOWANIA

Obserwatoria oceaniczne
Badania migracji ryb
Długoterminowe badania biologiczne
Lepsza ocena zasobów rybnych
Profilowanie słupa wody
Simrad EK80 działa z przetwornikami o pojedynczej i/lub rozdzielonej wiązce i dostarcza Ci dedykowaną wbudowaną aplikację do kalibracji. Z kilkoma dostępnymi transceiverami jest on dobrze dostosowany do stałej instalacji na pokładzie statku badawczego, lecz nadal kompaktowy i stanowi naturalny wybór do użytku przenośnego.

Integracja echa w czasie rzeczywistym i analiza siły celu w nieograniczonej liczbie warstw jest zapewniona, jak również przechowywanie surowych danych do odtworzenia lub analizy w jednym z kilku pakietów oprogramowania do post-processingu. Dostępnych jest kilka opcji post-processingu dla szybkiej analizy i raportowania badań.

System echosondy jest modułowy i można zestawiać dowolne kombinacje transceiverów i przetworników, aby dopasować go do swoich celów badawczych.


Copyright © 2019 ESCORT Sp. z o.o.. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Escort Sp. z o.o. ul. gen Dezyderego Chłapowskiego 8; 70-103 Szczecin Poland; tel. +48 914310400
pl_PLPL