Gradiometr Marine Magnetics SeaSPY2 Longitudinal


Gradiometr  SeaSPY2
Nasze czujniki charakteryzują się wysoką dokładnością i powtarzalnością, dzięki czemu są idealnymi gradiometrami.

Idealne dla:

Gradiometry wzdłużne oferują największe zróżnicowanie dostępnych linii bazowych, od 1,5 m do ponad 500 m. Długie linie bazowe zapewniają najwyższą czułość pomiaru gradientu i zwiększony zasięg detekcji. Są one również stabilne hydrodynamicznie podczas rozmieszczania. Każdy zestaw holowany może być używany jako pojedynczy magnetometr.

Wraki statków, poszukiwania i ratownictwo

Pomiar średniej linii bazowej gradiometrem wzdłużnym eliminuje zakłócenia powodowane przez ciała geologiczne, jednocześnie wskazując masywne źródła magnetyczne, takie jak stalowe kadłuby, kotły czy silniki. Mniejsze źródła, takie jak kotwice czy armaty będą wymagały krótszej linii bazowej i mniejszej wysokości holowania.

Badania środowiskowe

Średni pomiar linii bazowej gradiometrem wzdłużnym może uwypuklić płytkie osady magnetyczne, eliminując jednocześnie głębsze wpływy geologiczne. Linia bazowa powinna być rzędu wielkości spodziewanej wysokości podczas holowania.

Geofizyka poszukiwawcza

Pomiar długiej linii bazowej za pomocą gradiometru wzdłużnego jest idealnym rozwiązaniem, ponieważ interesujące nas ciała są często oddalone od czujnika i wytwarzają bardzo małe gradienty. Linia bazowa powinna być równa rządowi wielkości spodziewanej głębokości do źródła.

Jak to działa?
Gradiometr mierzy gradient magnetyczny w jednym wymiarze poprzez odjęcie różnicy pomiędzy dwoma niezależnymi czujnikami. Ponieważ pole magnetyczne Ziemi jest trójwymiarowe, można mierzyć do trzech niezależnych kierunków gradientu. Aby uzyskać informacje o tym, jak zbierać dane we wszystkich 3 gradientach jednocześnie, zobacz nasz gradiometr SeaQuest.


Copyright © 2019 ESCORT Sp. z o.o.. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Escort Sp. z o.o. ul. gen Dezyderego Chłapowskiego 8; 70-103 Szczecin Poland; tel. +48 914310400
pl_PLPL