Kamera akustyczna ARIS EXPLORER 1200


Częstotliwość identyfikacji:  1.2 MHz

Częstotliwość detekcji:  0.7 MHz

Zakres pracy:  300m

ARIS Explorer 1200 zapewnia czystość obrazu, która jest nieporównywalna z żadnym innym sonarem w swojej klasie. Przy częstotliwości 1,2 MHz, ten sonar obrazowy zapewnia szczegółowość wymaganą do identyfikacji na średnim dystansie. Przy niższej częstotliwości, 0,7 MHz, wyrazistość obrazu sonaru ARIS czyni go idealnym narzędziem do wykrywania celów do 80 metrów. Obrazy o jakości zbliżonej do wideo są prezentowane za pomocą wielofunkcyjnego oprogramowania. ARIS 1200 doskonale sprawdza się w rybołówstwie/biologii morskiej ze względu na zdolność do dostarczania niezbędnych szczegółów w czasie rzeczywistym, z możliwością rozróżniania ryb od szczątków.


Copyright © 2019 ESCORT Sp. z o.o.. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Escort Sp. z o.o. ul. gen Dezyderego Chłapowskiego 8; 70-103 Szczecin Poland; tel. +48 914310400
pl_PLPL