Komputer autopilota SIMRAD AC70


Firma SIMRAD posiada w ofercie szeroki wachlarz komputerów ido systemów autopilota Simrad AP70 i AP80, dostarczając kompletne rozwiązanie dla każdego układu sterowania.

Komputer do układów sterowania za pomocą pompy rewersyjnej lub układów innych niż elektrozawory. Połączenie z manetką NFU i jednym kanałem IEC 61162-1 (NMEA 0183) RX/TX lub IEC 61162-1,2 i 3.


Copyright © 2019 ESCORT Sp. z o.o.. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Escort Sp. z o.o. ul. gen Dezyderego Chłapowskiego 8; 70-103 Szczecin Poland; tel. +48 914310400
pl_PLPL