Manetka sterowania SIMRAD S9


Używana do sterowania NFU przez układ J50, gdy autopilot znajduje się w trybie STBY i zmienia się w trybie AUTO

Możliwość ponownego włączenia autopilota w trybie AUTO na obecnym kursie.
Stosowanie wewnątrz lub na zewnątrz mostka.

Manetka Simrad S9 może być używana do sterowania NFU przez układ J50, gdy autopilot znajduje się w trybie STBY i zmienia się w trybie AUTO. W zależności od tego, jak jest podłączona, S9 wyłączy autopilot i uruchomi elektrozawory poprzez bezpośrednie zadanie. Gdy wciśnięty jest uchwyt S9, autopilot zostanie uruchomiony w trybie AUTO na aktualnym kursie.


Copyright © 2019 ESCORT Sp. z o.o.. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Escort Sp. z o.o. ul. gen Dezyderego Chłapowskiego 8; 70-103 Szczecin Poland; tel. +48 914310400
pl_PLPL