NAVTEX JRC NCR-333


  • Ekran 5,7” LCD
  • 3 odbierane częstotliwości: 518, 490 i 4209,5 kHz
  • Do wyboru 3 wielkości liter na ekranie
  • Odebrane wiadomości dostępne przez 70 godzin
  • Zasilanie: 12 – 24V DC
  • Certyfikat MED (Wheelmark)

Copyright © 2019 ESCORT Sp. z o.o.. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Escort Sp. z o.o. ul. gen Dezyderego Chłapowskiego 8; 70-103 Szczecin Poland; tel. +48 914310400
pl_PLPL