Transponder AIS klasy B ICOM MA-510TR


Podobnie jak jego poprzednik, MA-510TR również posiada własny wyświetlacz, dzięki czemu obiekty AIS i szczegółowe informacje można łatwo zidentyfikować bez dodatkowego plotera nawigacyjnego.

Dzięki nowemu, większemu kolorowemu wyświetlaczowi TFT (z trybem nocnym) wszystkie dane są przedstawiane teraz znacznie wyraźniej i wygodniej dla użytkownika.
Inne funkcjonalno
ści:
Uproszczona funkcja nawigacji (waypoint), tryb cichy,
funkcja anchor watch, NMEA-2000, NMEA-0183, IPX7, kompatybilny ze
źródłami zasilania 12 V i 24 V

Do pobrania

 


Copyright © 2019 ESCORT Sp. z o.o.. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Escort Sp. z o.o. ul. gen Dezyderego Chłapowskiego 8; 70-103 Szczecin Poland; tel. +48 914310400
pl_PLPL