Oceantools OceanTHDT


Urządzenie jest połączeniem czujnika wskazującego kołysania (boczne i wzdłużne), kurs, temperaturę oraz głębokość. W jednej wodoszczelnej obudowie znajduje się pełen zestaw czujników, które w jednakowy sposób są zasilane,  wysyłając do innych urządzeń ten sam format danych. Istnieje możliwość konfiguracji czujników w wymagany przez użytkownika zestaw.

  • pojedyncza wodoszczelna obudowa, zapewnia szeroki wybór czujników
  • możliwość dowolnej kombinacji czujników
  • dostępny  w zakresie głębokości od 1000m do 6000m
  • obudowa wykonana ze stali nierdzewnej lub z aluminium

Copyright © 2019 ESCORT Sp. z o.o.. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Escort Sp. z o.o. ul. gen Dezyderego Chłapowskiego 8; 70-103 Szczecin Poland; tel. +48 914310400
pl_PLPL