Ploter marki KODEN model GTD-120


Cechy 

Wewnątrz wyświetlacza znajduje się „pamięć”, do której w każdej chwili można zapisać dane o znaku, własnym śladzie, śladzie docelowym, trasie, obrazie i ustawieniach. Zaleca się zapisywanie ważnych danych w tej „pamięci” na karcie SD. Dane mogą być zapisywane i importowane pomiędzy „pamięcią” a kartą SD.
Obsługuje karty SD o rozmiarach od 2 do 8GB.

Wyświetlanie dwóch zakresów

Możliwość wyświetlania dwóch różnych zakresów na jednym ekranie.
Możesz wybrać dwa różne zakresy w tym samym czasie, ustawiając ekran plotera obok siebie.

Funkcja wyświetlania AIS

Po podłączeniu do odbiornika AIS, symbole AIS będą wyświetlane na ekranie. Do 128 symboli AIS może być wyświetlanych.
Wbudowana płyta interfejsu AIS, wyświetla inne informacje o statku po podłączeniu odbiornika AIS.

Wysokiej jakości wyświetlacz LCD zapewnia wysoką widoczność w każdych warunkach

Zastosowanie specjalnego filtra (powłoka AR). Obraz jest wyraźnie wyświetlany w świetle słonecznym, zapobiega się również odbiciom na ekranie LCD.

Przyjazna dla użytkownika obsługa

Łatwa obsługa za pomocą pojedynczych przycisków funkcyjnych i pokręteł, można szybko nauczyć się obsługi.
Klawisze [F1] i [F2] służą do wywoływania zarejestrowanych funkcji za pomocą jednego dotknięcia.


Copyright © 2019 ESCORT Sp. z o.o.. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Escort Sp. z o.o. ul. gen Dezyderego Chłapowskiego 8; 70-103 Szczecin Poland; tel. +48 914310400
pl_PLPL