Skip to main content

Pomiary z wykorzystaniem profilera osadów dennych


W celu poszukiwania obiektów w dnie i określenia ich gabarytów wykorzystujemy echosondę parametryczną. Wyniki pomiarów pozwalają na określenie wielkości obiektów w dnie. Dostarczone informacje pomagają w kalkulacji kosztów planowanych prac hydrotechnicznych. Są również cennym źródłem informacji dla archeologów. Do prac wykorzystujemy echosondę parametryczną Innomar SES.

pl_PLPL