Przetworniki AIRMAR CHIRP


Różnice między standardowymi przetwornikami a przetwornikami wykorzystującymi technologię CHIRP.

 • Standardowe przetworniki pracują przeważnie na częstotliwości 50 lub 200kHz.
 • Zwykłe przetworniki posiadają maksymalny cykl pracy równy 1%, co oznacza że sygnał wysyłany do przetwornika nie trwa dłużej niż 1 % czasu.
 • W konsekwencji wysyłany zostaje krótki impuls, posiadający wysoką moc powodując ograniczenie energii wysyłanej do kolumny wody.
 • Przetworniki z technologia CHIRP wysyłają długi impuls w zakresie częstotliwości (np. 28‐60 kHz lub 130‐210 kHz).

Zalety technologii CHIRP

 • Większa energia nadawanego sygnału do toni wodnej oraz zaawansowana technologia przetwarzania wyników sprawia, że otrzymane wartości są od 10 do 1000 razy dokładniejsze w porównaniu do standardowych echosond.
 • Dodatkowo przetworniki CHIRP charakteryzują się 5 razy lepszą dokładnością oraz zdolnością do wykrywania dna.
 • Przetwarzanie sygnału w znacznej mierze zależy od jego kształtu. Przetworniki wykorzystują metodę zwaną „Pattern Matching”, która może być użyta jedynie przy korzystaniu z pewnego zakresu częstotliwości.

Sposób oznaczania przetworników:

 • B265LH/B265LM Thru‐Hull: 42‐65 kHz (L), 85‐135 kHz (M), 130‐210 kHz (H)
 • M265LH/M265LM In‐Hull: 42‐65 kHz (L), 85‐135 kHz (M), 130‐210 kHz (H)
 • TM265LH/TM265LM Transom‐Mount: 42‐65 kHz (L), 85‐135 kHz (M), 130‐210 kHz (H)
 • CM265LH/CM265LM Tank‐Mount: 42‐65 kHz (L), 85‐135 kHz (M), 130‐210 kHz (H)
 • PM265LH/PM265LM Pocket Mount: 42‐65 kHz (L), 85‐135 kHz (M), 130‐210 kHz (H)
 • R509LH/R509LM Thru‐Hull: 28‐60 kHz (L), 80‐130 kHz (M), 130‐210 kHz (H)
 • R599LH/R599LM In‐Hull: 28‐60 kHz (L), 80‐130 kHz (M), 130‐210 kHz (H)
 • CM599LH/CM599LM Tank‐Mount: 28‐60 kHz (L), 80‐130 kHz (M), 130‐210 kHz (H)

Copyright © 2019 ESCORT Sp. z o.o.. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Escort Sp. z o.o. ul. gen Dezyderego Chłapowskiego 8; 70-103 Szczecin Poland; tel. +48 914310400
pl_PLPL