S-VDR JRC JCY-1850


  • S-VDR – SIMPLIFIED VOYAGE DATA RECORDER
  • Wyposażenie istniejących jednostek powyżej 3.000 GT.
  • Certyfikat MED (Wheelmark).

Copyright © 2019 ESCORT Sp. z o.o.. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Escort Sp. z o.o. ul. gen Dezyderego Chłapowskiego 8; 70-103 Szczecin Poland; tel. +48 914310400
pl_PLPL