SIMRAD PX TrawlEye bezkablowa echosonda


Specyfikacja

 • Częstotliwość pracy: 200 kHz
 • Zakresy: 5, 7.5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 100m
 • Szerokość wiązki 33 stopnie
 • Częstość pingowania 1 do 7 sek
 • Długość impulsu: 64 do 1024μsek zależnie od zakresu
 • Bateria: typ LiFePO4, 4200 mAh
 • Czas pracy zależnie od mocy wyjściowej i częstości pingowania, przeciętnie 20 godzin

Dane z czujników:

 • przechyły boczne co 20s
 • przechyły wzdłużne co 20s
 • dane o głębokości co 20s
 • stan baterii co 60s
 • temperatura* co 20s
 • głębokość* co 20s

          *możliwości opcjonalne

Właściwości fizyczne

 • zakres głębokości: 1000m
 • ciężar w powietrzu 7,5kg
 • ciężar w wodzie 4,5kg

Hydrofon komunikacyjny

 • częstotliwość 39 do 49 kHz
 • 8 kanałów komunikacyjnych
 • wiązka 40×50 stopni
 • moc wyjściowa regulowana przez użytkownika
 • zakres do statku 1200m zależnie od stanu morza

Copyright © 2019 ESCORT Sp. z o.o.. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Escort Sp. z o.o. ul. gen Dezyderego Chłapowskiego 8; 70-103 Szczecin Poland; tel. +48 914310400
pl_PLPL