SiteVision


 

SiteVision

Przyjazny dla użytkownika system rozszerzonej rzeczywistości zewnętrznej, używany do informowania nowych projektów i zmian w ekipach terenowych, inspekcji, określania wydajności i obliczania szybkich pomiarów na miejscu, w tym punktów, linii i wartości cięcia/wypełniania.

Witamy w Trimble SiteVison 100!

Możliwe dzięki wytrzymałemu narzędziu rzeczywistości rozszerzonej Trimble SiteVision, które ożywia dane przestrzenne, dzięki czemu możesz łatwo wizualizować złożone informacje z bezkonkurencyjną dokładnością z urządzenia mobilnego.

Cechy i korzyści
SiteVision odgrywa kluczową rolę na wszystkich etapach cyklu życia budowy: planowanie i wstępna wizualizacja, sprawdzanie postępów i identyfikacja problemów w trakcie budowy w celu zmniejszenia kosztów i czasu, ukończenia i konserwacji.

W kontekście, na miejscu

 • Zwizualizuj projekt w terenie, aby zobaczyć, jak plan wpłynie na otaczające środowisko
 • Na podstawie kolorowych podziałek, wirtualnie nakładanych map wycięć/wypełnień, map zliczania przejść, gęstości lub innych technik pobierania próbek, aby zobaczyć plan w kontekście
 • Wykonuj dokładne pomiary na miejscu dzięki zintegrowanemu elektronicznemu pomiarowi odległości (EDM)
 • Planować i wizualizować postępy na miejscu, kontrolować ukończone prace, zakończyć zarządzanie jakością i wcześnie identyfikować problemy w celu obniżenia kosztów i skrócenia czasu.

Komunikuj się i współpracuj

 • Raportowanie w czasie rzeczywistym z terenu do biura eliminuje opóźnienia
 • Skrócenie czasu przestoju i uniknięcie przeróbek
 • Dzielić się, komunikować i współdziałać w czasie rzeczywistym z łatwymi do zrozumienia wizualizacjami, aby efektywnie współpracować z ludźmi na wszystkich poziomach umiejętności

Zwiększenie wydajności

 • Łatwe zrozumienie złożonych informacji w celu szybkiego podjęcia działań
 • Robienie zdjęć, pomiarów i notatek w terenie w celu dokładnego i aktualnego raportowania, tworzenie zadań i przydzielanie ich członkom zespołu
 • Wykorzystaj dane z rozwiązań Trimble, aby zmaksymalizować swoje inwestycje (Trimble Business Center, Trimble Stratus, systemy pozycjonowania Trimble Site Positioning Systems i inne).

Trimble SiteVision to ręczny system rozszerzonej rzeczywistości zewnętrznej, zaprojektowany w celu usprawnienia różnych procesów pracy, na przykład:

 • Obliczanie szybkich pomiarów na miejscu (punkty, linie, wartości cięcia/wypełniania)
 • Zatwierdzanie danych na temat miejsca pracy
 • Wykorzystaj informacje o mapach podpowierzchniowych, aby zobaczyć lokalizację, wielkość i atrybuty infrastruktury podziemnej i obiektów użyteczności publicznej
 • Szybkie określanie wydajności w miejscu pracy dzięki bardziej efektywnym kontrolom
 • Wizualizacja planowanych i zakończonych prac
 • Sprawdzić wykończony gatunek i grubość ułożonego materiału pod kątem elewacji i tolerancji projektowych
 • Monitorowanie i prowadzenie kontroli jakości robót ziemnych i brukarskich

Copyright © 2019 ESCORT Sp. z o.o.. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Escort Sp. z o.o. ul. gen Dezyderego Chłapowskiego 8; 70-103 Szczecin Poland; tel. +48 914310400
pl_PLPL