Sondy CTD i przyrządy środowiskowe


SWiFT CTD – NOWOŚĆ

Zaprojektowany dla płynnego przebiegu pracy. Nowy SWiFT CTD jest najnowszym modelem w popularnym asortymencie profilerów SWiFT firmy Valeport i zapewnia większą dokładność i wszechstronność dla tych, którzy wymagają pomiarów CTD.

MIDAS SVX2

Wieloparametrowa sonda SWiFTplus firmy Valeport z czujnikiem mętności łączy w sobie jakość czujników prędkości dźwięku, temperatury i ciśnienia z obserwacjami mętności.

FastCTD Profiler

Sonda FastCTD Profiler oferuje unikalny i wszechstronny zestaw, zaprojektowany w celu zapewnienia najwyższej jakości pomiarów CTD przy dużej częstotliwości próbkowania.

SWiFT SVP

SWiFT SVP, zaprojektowany do użytku dla przybrzeżnych, portowych i śródlądowych badań hydrograficznych, sprawia, że płynny przepływ pracy staje się rzeczywistością w kompaktowej, solidnej i przenośnej obudowie.

 

 

MIDAS CTD+

Idealny zarówno do profilowania, jak i do zastosowań stacjonarnych, MIDAS CTD + to rewolucyjna wieloparametrowa sonda CTD z szerokim wyborem standardowych czujników

miniCT

Stała wydajność i stabilność oraz praca na dużych głębokościach są standardem w sondzie miniCT.

MIDAS CTD

Urządzenie MIDAS CTD jest profilerem CTD firmy Valeport. Czujniki o wysokiej dokładności (w tym ciśnienie ± 0,01%) i solidna konstrukcja wykonana z tytanu, umożliwia niezawodną pracę do głębokości 6000 m, w najtrudniejszych warunkach.

SWiFTplus Turbidity

Wieloparametrowy profiler SWiFTplus firmy Valeport z czujnikiem mętności łączy w sobie jakość czujników prędkości dźwięku, temperatury i ciśnienia z obserwacjami mętności.

Hyperion Chlorophyll a

Fluorometr Hyperion Chlorophyll a firmy Valeport zapewnia wysokowydajne pomiary chlorofilu, w kompaktowym i solidnym zestawie, idealnym jako samodzielny czujnik, do integracji z ROV i AUV lub jako część zestawu wieloczujnikowego i rejestratora danych.

Hyperion Turbidity

Czujnik Hyperion Turbidity firmy Valeport zapewnia wysokiej jakości pomiary zmętnienia, w kompaktowym i solidnym pakiecie idealnym jako samodzielny czujnik, do integracji ROV i AUV lub używany jako część zestawu wieloczujnikowej i rejestratora danych.

MIDAS BathyPack

Czujnik BathyPack to jeden z najlepszych produktów MIDAS firmy Valeport, wykorzystujący najnowocześniejsze czujniki do generowania precyzyjnych profili prędkości i gęstości dźwięku w celu uzyskania bardzo dokładnych danych dotyczących głębokości i wysokości.

miniCTD DR – Direct Reading CTD

MiniCTD – DR jest adaptacją miniCTD. Został zoptymalizowany do pracy z ROV tylko z interfejsem bezpośredniego odczytu i bez wewnętrznej baterii lub możliwości rejestrowania.

rapidPro CTD

System rapidPro CTD został opracowany do szybkiego zbierania danych przewodności, temperatury i głębokości bez uszczerbku dla jakości danych.

 

Hyperion Fluorescein

Czujnik fluorescencji Hyperion firmy Valeport zapewnia wysokowydajne pomiary fluorescencji w kompaktowym i solidnym pakiecie, idealnym jako samodzielny czujnik, do integracji z ROV i AUV lub jako część układu wielu czujników i rejestratora danych.

Hyperion Phycocyanin

Czujnik Hyperion firmy Valeport zapewnia wysokowydajne pomiary fikocyjaniny w kompaktowym i solidnym pakiecie, idealnym jako samodzielny czujnik, do integracji z ROV i AUV lub jako część układu wielu czujników i rejestratora danych.

Hyperion Rhodamine

Czujnik Hyperion Rhodamine firmy Valeport zapewnia wysokowydajne pomiary Rhodaminy w kompaktowym i solidnym pakiecie, idealnym jako samodzielny czujnik, do integracji ROV i AUV lub używany jako część zestawu z wieloma czujnikami i rejestratora danych.

fastCTDplus Chlorophyll a

Ewolucja miniCTD, wieloparametrowego profilera fastCTDplus, została zaprojektowana w celu zapewnienia najwyższej jakości obserwacji CTD i Chlorofilu a przy szybkim tempie pracy.

fastCTDplus Turbidity

Ewolucja miniCTD, wieloparametrowego profilera fastCTDplus, została zaprojektowana w celu zapewnienia najwyższej jakości obserwacji CTD i mętności przy szybkim tempie pracy.

fastCTDplus Fluorescein

Ewolucja miniCTD, wieloparametrowego profilera fastCTDplus, została zaprojektowana w celu zapewnienia najwyższej jakości obserwacji CTD i Fluoresceiny przy szybkim tempie pracy.

fastCTDplus Phycocyanin

Ewolucja miniCTD, wieloparametrowego profilera fastCTDplus, została zaprojektowana w celu zapewnienia najwyższej jakości obserwacji CTD i Phycocyanin przy szybkim tempie pracy.

fastCTDplus Rhodamine

Ewolucja miniCTD, wieloparametrowego profilera fastCTDplus, została zaprojektowana w celu zapewnienia najwyższej jakości obserwacji CTD i Rhodamine przy szybkim tempie pracy.

SWiFTplus Fluorescein

Profiler wieloparametrowy SWiFTplus firmy Valeport z czujnikiem Fluoresceiny łączy w sobie geodezyjną technologię czujnika prędkości dźwięku, temperatury i ciśnienia z obserwacjami Fluoresceiny.

SWiFTplus Phycocyanin

Profiler wieloparametrowy SWiFTplus firmy Valeport z czujnikiem Fykocyjaniny łączy w sobie geodezyjną technologię czujnika prędkości dźwięku, temperatury i ciśnienia z obserwacjami Fykocyjaniny.

SWiFTplus Rhodamine

Profiler wieloparametrowy SWiFTplus firmy Valeport z czujnikiem rodaminowym łączy w sobie geodezyjną technologię czujnika prędkości dźwięku, temperatury i ciśnienia z obserwacjami fluorometrycznymi.

miniCTD Profiler

MiniCTD został opracowany w celu zapewnienia efektywnego kosztowo narzędzia do zbierania profili CTD, bez uszczerbku dla jakości danych.


Copyright © 2019 ESCORT Sp. z o.o.. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Escort Sp. z o.o. ul. gen Dezyderego Chłapowskiego 8; 70-103 Szczecin Poland; tel. +48 914310400
pl_PLPL