Transceiver Valeport UHF


Rozwiązanie telemetryczne firmy Valeport ze standardem odporności  IP67, oferującym opcje transmisji UHF.

Solidna obudowa zawiera zapasową baterię, która umożliwia krótkotrwałe prace badawcze lub możliwa praca na kablu.  Urządzenie zgodne ze wszystkimi urządzeniami marki Valeport.


Copyright © 2019 ESCORT Sp. z o.o.. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Escort Sp. z o.o. ul. gen Dezyderego Chłapowskiego 8; 70-103 Szczecin Poland; tel. +48 914310400
pl_PLPL