Transponder AIS COMAR SYS. CSA-300


Transponder AIS klasy A spełniający wymogi IMO.

Do prawidłowego działania wymaga podłączenia anteny VHF oraz GPS. Urządzenie pozwala na:

  • Automatyczne nadawanie informacji o pozycji, kursie i prędkości własnego statku do innych użytkowników systemu znajdujących się w zasięgu VHF.
  • Monitorowanie sytuacji nawigacyjnej na podstawie otrzymanych informacji.
  • Współdziałanie transpondera z innymi urządzeniami za pomocą NMEA0183.

Copyright © 2019 ESCORT Sp. z o.o.. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Escort Sp. z o.o. ul. gen Dezyderego Chłapowskiego 8; 70-103 Szczecin Poland; tel. +48 914310400
pl_PLPL