Valeport fastCTDplus Phycocyanin


Ewolucja miniCTD, wieloparametrowego profilera fastCTDplus, została zaprojektowana w celu zapewnienia najwyższej jakości obserwacji CTD i Phycocyanin przy szybkim tempie spadku.


Ogniwo konduktometryczne zaprojektowane do optymalnego przepływu, szybko reagujący czujnik temperatury termistora i czujnik ciśnienia 0,01% wraz z czujnikiem fluorometrycznym, wszystkie synchronicznie pobierające próbki z częstotliwością do 32 Hz, zapewniają najwyższej jakości profile w lekkim i solidnym opakowaniu.

Cyjanobakterie (lub niebiesko-zielone glony) są bakteriami fotosyntetycznymi występującymi naturalnie w wodach powierzchniowych. W pewnych warunkach oświetlenia, temperatury i poziomu składników odżywczych sinice mogą się szybko rozmnażać, tworząc kwitnienie.

Niektóre sinice wytwarzają toksyny, które stanowią zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt. W związku z tym dyrektywa UE w sprawie wód w kąpieliskach wymaga monitorowania zakwitów sinic. Badanie rzeczywistych toksyn jest możliwe za pomocą analizy laboratoryjnej próbek wody, ale może to być kosztowne i czasochłonne.

Jednakże sinice zawierają fluorescencyjny pigment zwany Phycocyanin, który można wykryć w czasie rzeczywistym za pomocą fluorometru Valeport Hyperion. W Hyperion stosuje się wąskopasmowe filtry pasmowe zarówno na długości fali wzbudzenia, jak i emisji, aby zapewnić, że odpowiedź jest specyficzna dla Fykocyjanu i nie ma wpływu na fałszywie pozytywne wyniki normalnej fluorescencji chlorofilu.


Copyright © 2019 ESCORT Sp. z o.o.. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Escort Sp. z o.o. ul. gen Dezyderego Chłapowskiego 8; 70-103 Szczecin Poland; tel. +48 914310400
pl_PLPL