Akcesoria EM-TRAK


GPS100 Akcesoria

Antena GPS odpowiednia do współpracy z wszystkimi nadajnikami em-trak klasy A i B.

KABEL ZASILAJĄCY I DANYCH Akcesoria

Kabel zasilający odpowiedni do wszystkich serii B900 AIS Class B oraz B100 AIS Class B, a także odbiornika R100.

KABEL ZASILAJĄCY I DANYCH Akcesoria

Kabel zasilający do użytku z B300, B330, B350 i B360

KABEL ZASILAJĄCY I DANYCH Akcesoria

Kabel zasilający do współpracy z odbiornikiem B400 AIS klasy B oraz A200 AIS klasy A.

KABEL ZASILAJĄCY I DANYCH Akcesoria

Kabel zasilający odpowiedni do stosowania z rozgałęźnikami antenowymi S100 i S300 AIS VHF

KABEL ZASILAJĄCY I DANYCH Akcesoria

14-żyłowy kabel danych przystosowany do współpracy z A200 AIS klasy A i B400 AIS klasy B

KABEL ZASILAJĄCY I DANYCH Akcesoria

18-dryłowy kabel danych przystosowany do współpracy z A200 AIS klasy A i B400 AIS klasy B

WTYCZKA PILOTA Akcesoria

Kabel  pilota odpowiedni do stosowania z A200 AIS klasy A

KABEL DANYCH DO A100 Akcesoria

Kabel danych do transpondera A100  klasy A

SKRZYNKA POŁĄCZENIOWA DO A200 Akcesoria

Skrzynka połączeniowa do transpondera A200 klasy A.

KABEL USB  DO A200/B400 Akcesoria

Kabel USB odpowiedni do stosowania z A200 i B400

A200/B400 UCHWYT MONTAŻOWY Akcesorium

Uchwyt montażowy odpowiedni do stosowania z A200 i B400


Copyright © 2019 ESCORT Sp. z o.o.. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Escort Sp. z o.o. ul. gen Dezyderego Chłapowskiego 8; 70-103 Szczecin Poland; tel. +48 914310400
pl_PLPL