Antena D/GNSS SIMRAD MX521B


D/GNSS(GPS + GLONSS) SMART

 • Czujnik GPS / DGPS i GLONASS zgodny z IMO
 • Integracja z interfejsem NMEA 0183
 • System RAIM
 • Spełnia wymogi dla anteny Smart DGPS
 • Bezpośrednie podłączenie do wskaźnika SIMRAD
 • Lepsza niż 1 metr dokładność pozycji  DGPS
 • Lepsza niż 3 metry dokładność pozycji GPS
 • Wbudowane źródło poprawek DGPS  SBAS
 • Kompatybilność ze wskaźnikami CDU MX420 / MX510 i MX512

Antena SMART DGPS

 • Antena Simrad MX521B zapewnia dokładność pozycji lepszą niż 1 metr
 • Tryb DGPS / DGNSS przy korektach RTCM.

ODBIORNIK POPRAWEK RÓŻNICOWYCH

Na całym świecie znajduje się sieć nadajników poprawek różnicowych, przesyłanych za pośrednictwem standardu RTCM. Antena SIMRAD MX521B posiada wbudowany demodulator używany do uzyskania poprawek pozycji, będąc w zasięgu stacji referencyjnej. 


Copyright © 2019 ESCORT Sp. z o.o.. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Escort Sp. z o.o. ul. gen Dezyderego Chłapowskiego 8; 70-103 Szczecin Poland; tel. +48 914310400
pl_PLPL