Ciekawostka na Zalewie Szczecińskim


W wyniku pogłębienia toru wodnego Szczecin Świnoujście do 12.5 metra, powstały dwie wyspy na Zalewie Szczecińskim. Jedna z nich jest wypełniona piaskiem druga wygląda jak atol otoczony pierścieniem, który jest zbudowany z piasku i kamienia. 

Nasz wkład w tym projekcie to uczestnictwo w  pracach związanych z nasadzeniem roślinności na wyspach. 


Copyright © 2019 ESCORT Sp. z o.o.. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Escort Sp. z o.o. ul. gen Dezyderego Chłapowskiego 8; 70-103 Szczecin Poland; tel. +48 914310400
pl_PLPL