Cyfrowy system pomiaru potencjału katodowego OceanTools DigiCP


  • Sondy stykowe lub zbliżeniowe
  • Jednoczesne wyjścia RS232 i RS485
  • Opcjonalny uchwyt typu T-bar lub sprężynujący Fishtail
  • Opcjonalna sonda trzymana przez nurka i jednostka powierzchniowa
  • Głębokość 300 m, 4000 m lub 8000 m

OceanTools DigiCP jest innowacyjnym produktem, który łączy tradycyjną sondę CP z nowoczesną elektroniką cyfrową. System może być dostarczony zarówno z sondą stykową jak i zbliżeniową. W przeciwieństwie do konwencjonalnych systemów CP, DigiCP digitalizuje analogowe napięcie CP pod wodą i przesyła je na powierzchnię w postaci danych szeregowych poprzez skrętkę w kablolinie ROV lub poprzez multiplekser danych.

DigiCP-S jest przeznaczony dla nurków i zawiera uchwyt pistoletowy do trzymania sondy oraz interfejs powierzchniowy, który pobiera napięcie z sondy i przekształca je na dane szeregowe. Na powierzchni dane te mogą być wyświetlane w prostej aplikacji opartej na systemie Windows lub wysyłane do rejestratora danych lub urządzenia do nakładania obrazu wideo.


Copyright © 2019 ESCORT Sp. z o.o.. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Escort Sp. z o.o. ul. gen Dezyderego Chłapowskiego 8; 70-103 Szczecin Poland; tel. +48 914310400
pl_PLPL