Czujnik ciśnienia Valeport dual miniIPS


Inteligentny miniIPS2 podwodny czujnik ciśnienia z dokładnością do 0,01%, oferuje ekonomiczne rozwiązanie dla operatorów pojazdów, którzy wymagają bardzo dokładnych informacji o głębokości w czasie rzeczywistym.

Kluczem do projektu jest unikalny, wymienny moduł ciśnieniowy, który pozwala użytkownikom na zmianę przetworników ciśnienia w celu zmaksymalizowania operacyjnych specyficznych wymagań dotyczących głębokości. Ten innowacyjny moduł ciśnieniowy, ze zintegrowaną kalibracją, może być łatwo wymieniony w ciągu kilku minut bez otwierania przyrządu i jest dostępny w wersjach 10, 20, 30, 50, 100, 200, 300, 400 i 600 Bar.

Ekonomiczny
Lepsza wydajność, długoterminowa stabilność

Moduł czujnika ciśnienia zamontowany w miniIPS jest piezorezystancyjnym czujnikiem z kompensacją temperatury, który zapewnia wydajność wcześniej dostępną tylko z rezonansowym czujnikiem kwarcowym w bardziej ekonomicznej cenie.

Przynosi on również dodatkowe korzyści w postaci długotrwałej stabilności, pozwalając na dłuższe odstępy pomiędzy kalibracjami, oraz mniejszej i bardziej wytrzymałej konstrukcji; złożone i wrażliwe układy membran oraz wypełnionych olejem kapilar i zbiorników nie są już zatem konieczne.

MiniIPS2 jest kompatybilny z oprogramowaniem MIDAS BathyPack i BathyLog firmy Valeport, co pozwala na ciągłą aktualizację danych głębokościowych dla zmian gęstości słupa wody.

miniIPS2 annotated diagram


Copyright © 2019 ESCORT Sp. z o.o.. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Escort Sp. z o.o. ul. gen Dezyderego Chłapowskiego 8; 70-103 Szczecin Poland; tel. +48 914310400
pl_PLPL