Czujnik Valeport MIDAS SVX2


Dla użytkowników potrzebujących doskonałych danych prędkości dźwięku z SVP oraz danych o zasoleniu i gęstości z CTD.  Valeport opracował unikalny czujnik MIDAS SVX2, który łączy obie technologie, aby dać to, co najlepsze

Wyposażony w czujnik ciśnienia 0,01% w standardzie, SVX2 wykorzystuje również zsynchronizowane próbkowanie, aby zapewnić idealne profile, a ponieważ cyfrowy czujnik SV jest najdokładniejszy, możliwe jest również porównanie rzeczywistych danych prędkości dźwięku z powszechnie stosowanymi danymi.


Copyright © 2019 ESCORT Sp. z o.o.. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Escort Sp. z o.o. ul. gen Dezyderego Chłapowskiego 8; 70-103 Szczecin Poland; tel. +48 914310400
pl_PLPL