Echosonda KODEN CVR-010


Jednokanałowa echosonda nawigacyjna, spełniająca wymogi IMO.

Cechy echosondy:

  • 5.7 ” kolorowy wyświetlacz TFT LDC
  • Spełnia wymogi IMO MSC.74(69) aneks 4 oraz MED
  • Wysoka dokładność wskazań
  • Możliwość zapisu echogramu do 12 godzin
  • Wprowadzenie hasła w celu ochrony zapisanych ustawień.

Copyright © 2019 ESCORT Sp. z o.o.. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Escort Sp. z o.o. ul. gen Dezyderego Chłapowskiego 8; 70-103 Szczecin Poland; tel. +48 914310400
pl_PLPL