Echosonda parametryczna Innomar Light


Echosonda parametryczna Innomar Light jest przeznaczona do zastosowań na płytkich wodach przybrzeżnych i w pobliżu wybrzeża na głębokościach do 400 metrów.

Model ten pozyskuje dane w postaci pełnofalowej, które mogą być przetwarzane przez dowolne oprogramowanie sejsmiczne (format SEG-Y). Innomar dostarcza również oprogramowanie do postprocessingu ISE, które specjalizuje się w przetwarzaniu danych Innomar SBP.

Pierwsza generacja tego modelu została wprowadzona na rynek w 2000 roku jako „SES-96 light”. Późniejsze generacje tego modelu zostały nazwane „SES-2000 light”.

 

Przykład danych z  echosondy Innomar light parametric sub-bottom profiler
(częstotliwość 10kHz; zakres 170-310m; penetracja osadów do 50m na głębokości ok. 250m).

Specyfikacja techniczna

Zakres głębokości 0.5 – 400 m
Penetracja osadów do 40 m (w zależności od rodzaju osadów i hałasu)
Zasięg / Rozdzielczość warstwy ok. 1 cm / do 5 cm
Szerokość wiązki nadawczej (-3dB) ok. ±2° / powierzchnia podstawy <7% głębokości wody
Częstotliwości podstawowe (PF) ok. 100 kHz (pasmo częstotliwości 85 – 115 kHz)
PF Poziom źródła / Moc akustyczna >238 dB//µPa re 1m / ~2.3 kW
Wtórna niska częstotliwość (SLF) Częstotliwość środkowa wybierana przez użytkownika: 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15 kHz
(całkowite pasmo częstotliwości 2 – 22 kHz)
Szerokość impulsu Wybierane przez użytkownika 0.07 – 1.0 ms
Typ impulsu Ricker, CW
Szybkość pingowania do 50 pingów/s
Jednostka nadawcza (Transceiver) W 0.52m × D 0.40m × H 0.34m (19”/7U) / 31kg
Przetwornik (kabel 20m) W 0.34m × D 0.26m × H 0.08m / 22kg z kablem
Heave / Roll / Pitch Kompensacja Przechył (w zależności od danych z czujników zewnętrznych)
Cyfrowa akwizycja danych  Cyfrowa 16 bitów @ 96 kHz częstotliwość próbkowania;
PF dane z echosondy o obwiedni 100 kHz / ślad dna;
SLF pełnofalowe dane pod dnem
Wejście pomocnicze GNSS, HRP sensor, trigger
Wyjście pomocnicze trigger, bottom track, analogue SLF
Zasilanie 100-240 V AC / <250 W
opcjonalny zewnętrzny inwerter prądu stałego (12 V lub 24 V)
Sterowanie / Przechowywanie danych PC Wewnętrzny komputer PC (Windows® 10); w zestawie

Copyright © 2019 ESCORT Sp. z o.o.. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Escort Sp. z o.o. ul. gen Dezyderego Chłapowskiego 8; 70-103 Szczecin Poland; tel. +48 914310400
pl_PLPL