Echosonda parametryczna Innomar sixpack


Echosonda parametryczna Innomar sixpack jest przeznaczona do zastosowań, które wymagają bardzo dużej gęstości danych w bardzo płytkich wodach. Zastosowania te obejmują badania rurociągów i kabli, ograniczanie ryzyka na morskich budowach lub badania archeologiczne.

Model sześciopak Innomar pozyskuje dane pełnofalowe, które mogą być przetwarzane przez dowolne oprogramowanie sejsmiczne (format SEG-Y). Innomar dostarcza również oprogramowanie do postprocessingu ISE specjalizujące się w danych Innomar SBP. Do trójwymiarowej wizualizacji danych poddennych Innomar dostarcza narzędzie do tworzenia siatek oraz oprogramowanie wizualizacyjne innych firm.

Innomar oferuje również wieloprzetwornikowy SBP z czterema przetwornikami, model Innomar quattro.

Przykład danych z echosondy parametrycznej Innomar Sixpack przedstawiający przycięty obraz 3D z płytko zakopanym drewnianym wrakiem statku (0.50m bsf, długość ok. 13m, szerokość ok. 5m), w pobliżu brzegu, Morze Bałtyckie w pobliżu Rostocku, Niemcy.

Konfiguracje przetworników

Sześć przenośnych przetworników może być montowanych na różne sposoby, aby zapewnić optymalne rozwiązania dla różnych zadań badawczych:

Tryb wiązki heksagonalnej (HBM)

 • Układ liniowy z wykorzystaniem pojedynczyInnomar sixpack HBMch przetworników→ sześć linii pomiarowych na profil pływaka
 • Największa gęstość danych dla wizualizacji 3D
 • Przetworniki pingują kolejno
 • Zmienna odległość między przetwornikami (równa odległość)
 • Innomar sixpack HB

Tryb wiązki penta (PBM)Innomar sixpack PBM

 • Układ liniowy z połączeniem dwóch przetworników → pięć linii pomiarowych na profil pływania
 • Duża gęstość danych dla wizualizacji 3D przy zwiększonej mocy
 • Grupy przetworników pingują po sobie (nakładanie się)
 • Przetworniki muszą być blisko siebie (równomiernie oddalone)

Tryb potrójnej wiązki (TBM)

 • Układ liniowy wykorzystujący dwa przetworniki zgrupowane → trzy linie pomiarowe; zwiększona moc
 • Duża gęstość danych do wizualizacji 3D
 • Grupy przetworników pingują po sInnomar sixpack TBMobie
 • Zmienna odległość między grupami przetworników (równomiernie oddalone od siebie)

Tryb podwójnej wiązki (DBM)

 • Układ liniowy wykorzystujący trzy przetworniki zgrupowane → dwie linie pomiarowe; zwiększona moc
 • Duża gęstość danych dla wizualizacji 3DInnomar sixpack DBM
 • Grupy przetworników pingują po sobie
 • Zmienna odległość między grupami przetworników (równomiernie oddalone)

Tryb pojedynczej wiązki (SBM)

 • Wszystkie sześć przetworników zgrupowanych
  → jedna linia pomiarowa; maksymalna mocInnomar sixpack SBM
 • Przetworniki pingują razem
 • Największy możliwy zasięg / penetracja
 • Przetworniki muszą być blisko siebie

Specyfikacja techniczna

Tryb Hex Beam (HBM, sześć indywidualnych przetworników)

PF Poziom źródła / Moc akustyczna >235 dB//µPa re 1m / ~2 kW
Szerokość wiązki nadawczej (-3dB) ok. ±2.5° dla wszystkich częstotliwości
Zakres głębokości wody 0.5 – 30 m
Penetracja osadów do 20 m (w zależności od rodzaju osadu i hałasu)
Częstotliwość pingów do 13 pingów/s na przetwornik

Tryb jednowiązkowy (SBM, wszystkie przetworniki łącznie)
PF Poziom źródła / Moc akustyczna >247 dB//µPa re 1m / ~5 kW
Szerokość wiązki nadawczej (-3dB) ok. ±1.5° dla wszystkich częstotliwości
Zakres głębokości wody 2 – 1,000 m
Penetracja osadów do 60 m (w zależności od rodzaju osadu i hałasu)
Częstotliwość pingów do 60 pingów/s

System
Zasięg / Rozdzielczość warstwy ok. 1 cm / do 5 cm
Częstotliwości podstawowe (PF) ok. 100 kHz (pasmo częstotliwości 85 – 115 kHz)
Wtórne niskie częstotliwości (SLF) Częstotliwość środkowa wybierana przez użytkownika: 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15 kHz
Całkowite pasmo częstotliwości SLF 2 – 22 kHz
Typ impulsu Ricker, CW
Szerokość impulsu wybierane przez użytkownika 0.07 – 1.0 ms
Jednostka górna (transceiver) 0.52m × 0.40m × 0.44m (19”/9U) / weight 39kg
Przetwornik (z kablem 15m) 6 × (0.21m × 0.21m × 0.06m / 8kg)

Kompensacja

Heave / Roll / Pitch

tak / nie / nie (w zależności od danych z czujników)
Pozyskiwanie danych cyfrowa 24 bit @ 96 kHz częstotliwość próbkowania;
PF dane z echosondy o obwiedni 100 kHz / ślad dna;
SLF pełnofalowe dane pod dnem
Wejścia pomocnicze GNSS, HRP sensor, true heading, trigger
Wyjścia pomocnicze trigger, bottom track, analogue LF
Zasilanie 100-240 V AC / <350 W
opcjonalny zewnętrzny inwerter prądu stałego (12 V lub 24 V)
Sterowanie / Przechowywanie danych PC Wewnętrzny komputer PC (Windows® 10); w zestawie

Copyright © 2019 ESCORT Sp. z o.o.. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Escort Sp. z o.o. ul. gen Dezyderego Chłapowskiego 8; 70-103 Szczecin Poland; tel. +48 914310400
pl_PLPL