Echosonda parametryczna  Innomar Smart


Model Innomar Smart jest najmniejszym z echosond produkcji Innomar. Został on zaprojektowany do badań przybrzeżnych w płytkich wodach o głębokości do 100 metrów przy użyciu małych łodzi, ale może być również używany w obszarach przybrzeżnych.

Dzięki niewielkim rozmiarom i wadze system ten jest wygodny do zamontowania nawet na najmniejszej łodzi oraz na zdalnie sterowanych lub autonomicznych pojazdach bez załogi (USV/ASV). Sterowanie urządzeniem odbywa się poprzez sieć Ethernet (LAN / WiFi) za pomocą komputera PC lub tabletu z systemem Windows.

Inteligentny model Innomar pozyskuje dane pełnofalowe, które mogą być przetwarzane za pomocą dowolnego oprogramowania sejsmicznego (format SEG-Y). Innomar dostarcza również oprogramowanie do post-processingu ISE specjalizujące się w danych Innomar SBP.

Model ten został po raz pierwszy wprowadzony na rynek jako „SES-2000 smart” w 2017 roku, a najnowsza generacja została wprowadzona w 2020 roku.

Model Innomar smart jest wykorzystywany na autonomicznym, niezałogowym pojeździe nawodnym (USV) Innomar do zdalnie sterowanych i autonomicznych badań w wrażliwym środowisku.

 

 

Przykład danych z echosondy parametrycznej Innomar Smart
(góra: HF 100kHz; dół: LF 10kHz; szerokość impulsu 0.1ms).

Oprogramowanie do akwizycji danych z echosondy parametrycznej Innomar Smart.

Specyfikacja

Zakres głębokości 0.5 – 100 m
Penetracja osadów do 20 m (w zależności od rodzaju osadu i hałasu)
Zasięg / Rozdzielczość warstwy ok. 1 cm / do 8 cm
Szerokość wiązki nadawczej (-3dB) ok. ±2,5° / powierzchnia podstawy <9% głębokości wody
Częstotliwości podstawowe (PF) ok. 100 kHz (pasmo częstotliwości 90 – 110 kHz)
PF Poziom źródła / Moc akustyczna >235 dB//µPa re 1m / ~2 kW
Wtórna niska częstotliwość (SLF) częstotliwość środkowa 10 kHz (całkowite pasmo częstotliwości 5 – 15 kHz)
Szerokość impulsu wybierane przez użytkownika 0,1 – 0,5 ms
Typ impulsu Ricker, CW
Szybkość pingowania do 40 pingów/s
Kompensacja Heave / Roll / Pitch przechył (w zależności od danych z czujników zewnętrznych)
Akwizycja danych cyfrowe 16 bitów @ ~70 kHz częstotliwość próbkowania;
PF 100 kHz obwiednia danych z echosondy / ślad dna;
SLF 10kHz dane poddenne o pełnej fali
Wejścia pomocnicze GNSS, HRP sensor, trigger
Wyjścia pomocnicze trigger, bottom track
Podłączenie urządzenia od góry Ethernet (LAN / zintegrowane WiFi)
Wymiary / waga urządzenia od góry W 0.43m × D 0.33m × H 0.23m / 9 kg (IP65)
Wymiary przetwornika / waga W 0.27m × D 0.21m × H 0.06m / 10 kg z kablem 15m
Zasilanie 10–30 V DC / <100 W;
opcjonalny zewnętrzny zasilacz sieciowy (100-240 V AC)

Copyright © 2019 ESCORT Sp. z o.o.. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Escort Sp. z o.o. ul. gen Dezyderego Chłapowskiego 8; 70-103 Szczecin Poland; tel. +48 914310400
pl_PLPL