Echosonda parametryczna Innomar standard


Z szerokiej gamy echosond parametrycznych  Innomar, standardowy model Innomar jest najbardziej wszechstronny: jest wystarczająco mały, aby mógł być używany na małych łodziach do badań przybrzeżnych, ale również wystarczająco wydajny, aby mógł być stosowany do badań morskich do głębokości 500 metrów.

Wysoka częstotliwość pingów, niewielki rozmiar i możliwość transmisji impulsów dźwiękowych w szerokim zakresie częstotliwości zapewniają dane o dnie morza z doskonałą rozdzielczością i bardzo dobrą penetracją osadów. Elektroniczna stabilizacja wiązki daje dobre wyniki również w złych warunkach pogodowych.

Przyjazne dla użytkownika oprogramowanie do akwizycji danych i sterowania systemem (SESWIN) umożliwia zdalną pracę w sieci, jak również zdalną wizualizację danych.

Standardowy model Innomar pozyskuje dane pełnofalowe, które mogą być przetwarzane przez dowolne oprogramowanie sejsmiczne (format SEG-Y). Innomar dostarcza również oprogramowanie do postprocessingu ISE specjalizowane dla danych Innomar SBP.

Model ten był pierwszym modelem Innomar SBP („SES-96 standard”), wprowadzonym na rynek międzynarodowy w 1997 roku. Najnowsza generacja została wprowadzona na rynek pod koniec 2020 roku.

Model „Innomar standard” był wcześniej znany również jako „SES-96 standard”, „SES-2000 standard” i „SES standard”.

Przykład standardowych danych SBP firmy Innomar (częstotliwość 8kHz; zakres 160-205m)

Specyfikacja techniczna 

Zakres głębokości  0.5 – 500 m
Penetracja osadów do 50 m (w zależności od rodzaju osadów i hałasu)
Zasięg / Rozdzielczość warstwy ok. 1 cm / do 5 cm
Szerokość wiązki nadawczej (-3dB) ok. ±2° / powierzchnia <7% głębokości wody
Częstotliwości podstawowe (PF) ok. 100 kHz (pasmo częstotliwości 85 – 115 kHz)
PF Poziom źródła / Moc akustyczna >240 dB//µPa re 1m / ~3.5 kW
Wtórna niska częstotliwość (SLF) Częstotliwość środkowa wybierana przez użytkownika: 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15 kHz
(całkowite pasmo częstotliwości 2 – 22 kHz)
Szerokość impulsu user selectable 0.07 – 1.5 ms
Typ impulsu Ricker, CW, LFM chirp
Szybkość pingowania do 60 pings/s
Jednostka nadawcza (Transceiver) W 0.52m × D 0.40m × H 0.34m (19”/7U) / 35kg
Przetwornik (kabel 30 m) W 0.34m × D 0.26m × H 0.08m / 30kg z kablem
Kompensacja Heave / Roll / Pitch  heave, roll (w zależności od danych z czujników zewnętrznych)
Akwizycja danych Cyfrowy 16 (24) bit @ 96 kHz częstotliwość próbkowania;
PF dane z echosondy o obwiedni 100 kHz / ślad dna;
SLF pełnofalowe dane pod dnem
Wejście pomocnicze GNSS, HRP sensor, trigger
Wyjście pomocnicze trigger, bottom track, analogue SLF
Zasilanie 100-240 V AC / <300 W
opcjonalny zewnętrzny inwerter prądu stałego (12 V lub 24 V)
Sterowanie / Przechowywanie danych PC Wewnętrzny komputer PC (Windows® 10); w zestawie

Copyright © 2019 ESCORT Sp. z o.o.. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Escort Sp. z o.o. ul. gen Dezyderego Chłapowskiego 8; 70-103 Szczecin Poland; tel. +48 914310400
pl_PLPL