Echosonda parametryczna SES-2000


  • Głęboka penetracja dna z dużą rozdzielczością warstw
  • Wszystkie zalety akustyki parametrycznej
  • Wąska wiązka przy niskiej częstotliwości
  • Kompaktowa budowa

Copyright © 2019 ESCORT Sp. z o.o.. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Escort Sp. z o.o. ul. gen Dezyderego Chłapowskiego 8; 70-103 Szczecin Poland; tel. +48 914310400
pl_PLPL